Avís Legal

Responable Legal

Elena Martinell Vilata
NIF:  40328121J
Correu electrònic: info@elenamartinell.com

Condicions d’ús

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que ELENA MARTINELL VILATA posa a disposició dels usuaris d’Internet. Si no està conforme amb aquestes condicions legals, ha d’abandonar la pàgina.

L’Usuari s’obliga a utilitzar la web, els serveis i els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita, i en particular haurà d’abstenir-se de:

  • Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatius dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts.
  • Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o sigui susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la pàgina web o als sistemes informàtics que la suporten.
  • Realitzar copia o captures de pantalla de la pàgina web, sense l’autorització expressa de ELENA MARTINELL VILATA.
  • Efectuar còpies o versions de la pàgina web o del seu codi font, sense el consentiment exprés de ELENA MARTINELL VILATA.
  • Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.

Exclusió de responsabilitats

ELENA MARTINELL VILATA, no es fa responsable de les pèrdues o prejudicis que puguin ocasionar a l’Usuari per virus, no disponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. ELENA MARTINELL VILATA, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast per garantitzar el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l’Usuari

Enllaços

ELENA MARTINELL VILATA declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informacions que es presentin a altres pàgines enllaçades amb aquesta web. ELENA MARTINELL VILATA no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destí.

Propietat intel·lectual

Els textos, imatges, logos, símbols distintius, codi font i resta de contingut inclòs en aquesta web són propietat de ELENA MARTINELL VILATA, o disposa en el seu cas, del permís pel seu ús i explotació. Els usuaris d’aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts d’aquesta pàgina pel seu ús personal exclusiu o finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altre transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida sense el consentiment previ i exprés de ELENA MARTINELL VILATA.

Legislació i jurisdicció

Aquesta pàgina web està sotmesa a la legislació Espanyola, i en cas de litigi o controvèrsia sorgida per l’ús de la pàgina, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de GIRONA. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals, no serà aplicable pels suposats litigis amb usuaris de la web que segons la legislació vigent ostentin la condició de consumidors, cas en el qual ambdues parts estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.

 

Versió

Aquest Avís Legal és en data de juny 2020 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en aquesta pàgina web.